ViaSpar

ViaSpar kan vara ett bra alternativ för dig som söker hög sparränta. Som privatperson går det att som mest få 8% på insatta medel och via deras sparkonton för företag erbjuds som mest 9,5% i ränta. Att ViaSpar kan erbjuda så hög ränta beror på att insatta medel inte omfattas av statlig insättningsgaranti. Skulle företaget gå i konkurs kan insatta medel förloras. Att spara på ett konto hos ViaSpar kan alltså ses som ett komplement till att spara i aktier, fonder och sparkonton med insättningsgaranti. Generellt gäller den gyllene sparregeln att inte lägga ”allt i samma korg”.

Sparkonton

  • 08 – 12 44 60 10

ViaSpar erbjuder ett sparkonto utan bindningstid samt fem kapitalkonton med olika lång bindningstid. De bindningstider som går att välja på är 3månader, 6 månader, 1år, 2 år och 3 år. Lägst ränta ges på sparkontot utan bindningstid. Men fördelen är då att man kan sätta in pengar eller ta ut pengar från kontot hur ofta som helst. Högst ränta ges på kapitalkontot med bindningstid på 3 år. År 2017 gavs en ränta på 8% på detta kapitalkonto.

Viktiga villkor

ViaSpar är ett finansbolag som erbjuder hög avkastning på deras sparkonton. Orsaken till att räntan är så hög beror på att sparformen inte omfattas av statlig insättningsgaranti. I en händelse av att ViaSpar kommer i obestånd (försätts i konkurs) kan de insatta medlen förloras. De som placerar pengar hos ViaSpar får alltså en hög ränta för att kompensera för den högre risk som tas. I jämförelse mot ett bankkonto med insättningsgaranti ger ViaSpar 4-5 gånger så hög ränta.

Att tänka på

När ett konto öppnas på ViaSpar måste minst 5000kr sättas in. Därefter kan belopp från 500kr sättas in eller tas ut från kontot. Deras sparkonto är utan bindningstid och därmed kan både insättningar och uttag ske hur många gånger som helst utan att kostnader uppkommer. Väljs kapitalkonto är pengarna bundna i upp till tre år. Då sker enbart en insättning och om uttag sker i förtid kostar detta 3% av beloppet men minst 300kr. Totalt får maximalt 50 000 kr placeras hos ViaSpar.

Information om ViaSpar

ViaSpar är inte en bank utan ett inlåningsföretag. Det betyder att de erbjuder flera olika sparformer för både privatpersoner och företag. Detta både med sparkonto utan bindningstid och kapitalkonton med bindningstid. Den ränta som erbjuds på deras konton är betydligt högre än den som erbjuds på bankernas sparkonton. Det beror på att insatta medel inte omfattas av statlig insättningsgaranti. Det finns därmed en viss risk med denna sparform. Det är denna risk som ska värderas mot den förväntade avkastningen.

Att starta ett sparkonto hos ViaSpar tar bara några minuter och det enda som krävs är att man har tillgång till E-legitimation. Det krävs även att man är myndig och folkbokförd i Sverige. När väl kontot öppnats kan pengar överföras till önskat konto. Överföring från annat bankkonto tar upp till tre bankdagar. ViaSpar Finans AB ingår i VIA SMS Group AB och verksamheten drivs för att expandera andra verksamheter inom denna företagsgrupp.

Tips till sparare

Företag som erbjuder sparkonton utan insättningsgaranti begränsar insättningar till maximalt 50 000 kr per person. Det är alltså möjligt att ha flera olika kapitalkonton och sparkonton hos ViaSpar men den totala summan på dessa konton får inte överstiga 50 000 kr. Om det händer kan utbetalning automatiskt ske till föranmält konto. De som önskar placera större belopp på dessa konton får därmed öppna konton hos liknande företag ex. 4spar. I likhet med andra investeringar bör man aldrig ”lägga alla ägg i samma korg”.

Det är därmed inte en rekommendation att lägga alla besparingar på konton utan insättningsgaranti. Däremot kan det vara en del i en större investeringsportfölj. Kom ihåg att aldrig binda större summa än du med säkerhet kan undvara under bindningstiden. Att ta ut pengar från ett bundet kapitalkonto i förväg kan bli riktigt dyrt då en avgift tas ut på 3% (minst 300 kr) per uttag.