Allmänna villkor

§1 Hur lagras personuppgifter & cookies?
Lenders arbetar för att sammanställa, lista och tipsa besökare om olika långivare på den svenska marknaden. Detta innebär att vi inte lagrar eller hanterar några personuppgifter om våra besökare. Alla ansökningar som görs sker i och med detta på den aktuella långivarens egen webbplats. Detta innebär även att alla eventuella kreditupplysningar görs av långivarna och inte av Lenders.se.

§2 Lenders ansvar gentemot låntagare
Lenders ansvarar inte över låntagarens kreditavtal, skador eller andra eventuella problem och konflikter som kan uppstå mellan låntagare och långivare. Lenders kan i och med detta inte på något sätt krävas på ersättning om det skulle uppstå några problem i samband med att lån tecknas. Lenders vill även upplysa besökare om att den information som finns om långivare på vår webbplats inte till 100% är korrekt. Därför hänvisar vi låntagare till respektive långivares webbplats för ytterligare information om exakt vilka regler och avtal som gäller.