Peer to Peer lån mellan privatpersoner

Peer to Peer, eller P2P lån är ett engelskt begrepp för lån mellan privatpersoner och något som är mycket stort i USA och andra delar av världen. I Sverige har det allt mer etablerat sig som ett alternativ lånesätt. Detta inte minst eftersom dessa lån i vissa fall kan ge lägre ränta än om lån sker via en större bank.

Företag med P 2 P lån

Så fungerar lån mellan privatpersoner

I grunden fungerar P2P-lån precis på samma sätt som alla andra lån. Det är en person som lånar pengar och som därmed får betala ränta på den lånade summan. Pengarna ska sedan vara betalade tillbaka inom utsatt avtalstid. Skillnaden med detta lån är att utlåningen inte sker av en bank utan att det är lån mellan privatpersoner. Detta via en extern plattform ex Lendify och Savelend.

För låntagaren

De som vill ta ett Peer to Peer lån registrerar sig först på en plattform och gör sedan en vanlig låneansökan. Det är sedan detta företag som gör en kreditupplysning som ligger till grund för om personen kommer få ett lån beviljat eller inte. Lånet matchas sedan mot de investerare som är beredd att låna ut pengar.

För förmedlingen mellan låntagare och långivare tar plattformen ut en viss avgift. Den brukar vara någon procentenhet av lånebeloppet.

För långivaren

Efter gratis registrering väljer långivaren hur stor summa som ska investeras i lån och även vilka lån som denna summa ska användas till. Många gånger går det även att låna ut till delar av lån. Om en person vill låna 300.000kr är det inte många privatpersoner som har möjligheten att låna ut hela summan. Men genom att man själv kan avgöra hur stor del av lånet man vill investera i skapas större valfrihet. Utöver det breddar det även risken genom att man kan investera i flera olika lån samtidigt.

Risk vid Peer to Peer lån

För låntagaren innebär det inte större risk att låna via Peer to Peer än att låna hos en bank. Risken för långivarna är däremot större än om man valt att få ränta på sitt kapital via ett räntekonto. Men samtidigt är detta en investering som ger 10-15 gånger bättre ränteavkastning.

Risken som finns är att företag som erbjuder Peer to Peer går i konkurs och att man därmed kan förlora det investerade kapitalet. En annan risk är att låntagaren inte betalar tillbaka sitt lån. Däremot är det företaget bakom plattformen som sköter alla fakturering, påminnelser och ev. överlämning av ärenden till kronofogden.

Orsaken att det inte innebär någon risk för låntagaren är att lånet vid ev. konkurs skulle förflyttas till någon annan kreditgivare.

Företag som erbjuder lån mellan privatpersoner

Lendify – Lendify erbjuder P2P-lån på belopp som motsvarar privatlån, dvs på summor mellan 5000 och 350.000kr. Kraven att få låna här är större än hos SaveLend men då kan man även låna betydligt större summor. För de som lånar ut pengarna via Lendify ges en årlig ränteavkastning på 3,5-8,2%. Läs mer & få ytterligare information på Lendifys egen hemsida.