Peer to Peer lån mellan privatpersoner

Peer to Peer, eller P2P lån är ett begrepp för lån mellan privatpersoner. I Sverige har P2P-plattformarna börjat etablera sig som ett användbart alternativ, inte minst då dessa lån i vissa fall kan ge lägre ränta än bankerna. De kan dessutom vara en lösning för dig som har svårt att få banklån, eller för investerare med överskottskapital.

P2P plattfomar i Sverige

Så fungerar P2P lån

I grunden fungerar P2P-lån precis på samma sätt som alla andra lån, till exempel blancolån. Det handlar om att en person lånar pengar och som därmed får betala ränta på den lånade summan. Pengarna ska sedan vara betalade inom utsatt avtalstid.

Skillnaden är att utlåningen inte sker av en bank, utan av privatpersoner. Vanligtvis används en extern plattform som Loanstep eller Brocc, men det finns även andra sajter tillgängliga på nätet.

Om du är låntagare

De som vill ta ett Peer to Peer lån registrerar sig först på en plattform och gör en vanlig låneansökan. Det är sedan detta företag som gör en kreditupplysning som ligger till grund för om personen kommer få ett lån beviljat eller inte. Lånet matchas sedan mot de investerare som är beredda att låna ut pengar.

Själva förmedlingen mellan låntagare och långivare är avgiftsbelagd via P2P-plattformarna. Den brukar vara någon procentenhet av lånebeloppet.

Om du är långivare

Efter gratis registrering väljer långivaren hur stor summa som ska investeras i lån och även vilka lån som denna summa ska användas till. Många gånger går det även att låna ut till delar av lån. Om en person vill låna 300 000 kr är det inte många privatpersoner som har möjligheten att låna ut hela summan.

Men genom att man själv kan avgöra hur stor del av lånet man vill investera i skapas större valfrihet. Utöver det breddar det även risken genom att man kan investera i flera olika lån samtidigt.

Grundkrav för att få ett P2P lån

För att kunna låna pengar genom en P2P-plattform måste du uppfylla följande krav:

 1. Ålderskrav: Du måste vara minst 18 år gammal för att ansöka om ett lån.
 2. Folkbokföring i Sverige: Du måste vara folkbokförd i Sverige för att kunna ansöka om ett lån via de olika plattformarna.
 3. Deklarerad inkomst: Du måste ha en deklarerad inkomst, men den exakta inkomstnivån kan variera.
 4. Betalningsanmärkningar: Du får oftast inte ha haft några betalningsanmärkningar de senaste sex månaderna. Detta visar på din förmåga att sköta dina ekonomiska åtaganden.
 5. Ingen skuld hos Kronofogden: Du får inte ha några obetalda skulder hos Kronofogden, vilket indikerar att du inte har pågående betalningsproblem.
 6. Svenskt BankID: Du måste ha tillgång till ett svenskt BankID för att kunna genomföra ansöknings- och autentiseringsprocessen.
 7. Svenskt bankkonto: Du måste ha ett svenskt bankkonto där lånebeloppet kan överföras vid godkännande av din låneansökan.

Risker med Peer to Peer lån

För låntagaren innebär det ingen större risk att låna via Peer to Peer än att låna hos en bank. Risken för långivarna är däremot större än om man valt att få ränta på sitt kapital via ett räntekonto. Men samtidigt är detta en investering som vanligtvis ger mellan 5 % till 10 % i årlig ränteavkastning.

Risken som finns är att företag som erbjuder Peer to Peer går i konkurs och att man därmed kan förlora det investerade kapitalet. En annan risk är att låntagaren inte betalar tillbaka sitt lån. Däremot är det företaget bakom plattformen som sköter alla fakturering, påminnelser och eventuell överlämning av ärenden till Kronofogden.

Orsaken att det inte innebär någon risk för låntagaren är att lånet vid en eventuell konkurs skulle förflyttas till någon annan kreditgivare.

Räntor i P2P lån

Räntespannet är relativt stort när det gäller peer to peer lån. Du kan förvänta dig allt mellan 5 % och 25 % i de flesta fall, något som beräknas utifrån din anställningsform, ålder, civilstånd och andra faktorer. Det som påverkar räntan är bland annat:

 • Kreditvärdighet hos låntagaren: En låntagares kreditvärdighet är en av de mest betydande faktorerna. Låntagare med högre kreditvärdighet och bättre betalningshistorik kan vara mer attraktiva för investerare och kan därför resultera i lägre räntor.
 • Lånebelopp och löptid: Storleken på lånebeloppet och löptiden för lånet kan påverka räntan. Generellt sett kan högre lånebelopp eller längre löptider vara förknippade med högre räntesatser.
 • Utbud och efterfrågan: Räntan kan påverkas av utbudet av investerare och efterfrågan från låntagare på P2P-plattformar. Dessvärre finns det inte särskilt många P2P-investerare i Sverige ännu, men branschen växer dock för varje dag.
 • Plattformens avgifter: P2P-låneplattformar kan ta ut avgifter för att ansluta låntagare och långivare. Dessa avgifter kan påverka den totala kostnaden för lånet och därmed räntan.
 • Marknadsförhållanden: Allmänna ekonomiska förhållanden, såsom ränteläget och inflationen, kan påverka räntan i P2P-lån liksom andra typer av lån.

Hur mycket kan jag låna med P2P lån?

Variationen är bred när det handlar om själva lånebeloppen. Du kan ofta låna mellan 3 000 och 400 000 kr via P2P-lån, men inget är hugget i sten med tanke på att plattformen du använder bestämmer spannet. Vissa lånar ut mindre belopp, medan andra kan låna ut större summor.

Räkneexempel på ett P2P lån

Här ser du ett typiskt P2P lån och hur mycket det kostar totalt, inklusive alla avgifter och räntor:

 • Belopp: 130 000 kr
 • Ränta: 7,74 %
 • Löptid: 8 år
 • Effektiv ränta: 8,07 %
 • Uppläggningsavgift: 195 kr
 • Aviavgift: 0 kr (autogiro)
 • Total kostnad: 170 863 kr

Styrkor och svagheter med P2P lån för låntagare

P2P-lån har både styrkor och svagheter för låntagare. Här är en sammanfattning av dessa:

Styrkor med P2P-lån för låntagare

 • Tillgänglighet: P2P-lån erbjuder en alternativ finansieringskälla för låntagare som har svårt att få lån från traditionella banker eller finansinstitut. Det kan vara en möjlighet för de som har en mindre etablerad kreditvärdighet, eller en begränsad kredit.
 • Snabbhet och smidighet: Ansökningsprocessen för P2P-lån är ofta snabb och enkel. Det finns färre administrativa hinder och mindre byråkrati jämfört med traditionella lån, vilket kan resultera i snabbare tillgång till kapital.
 • Flexibilitet i villkor: P2P-lån kan erbjuda mer flexibla villkor och anpassade lösningar jämfört med traditionella lån. Låntagare kan ha möjlighet att förhandla om räntesatser, löptider och andra villkor för att bättre passa deras individuella behov.

Svagheter med P2P-lån för låntagare

 • Potentiellt högre räntor: Räntesatserna för P2P-lån kan också vara högre än traditionella banklån på grund av de ökade riskerna. Specifikt låntagare med mindre kreditvärdighet kan stöta på dyrare räntor än de som har en starkare ekonomisk bakgrund.
 • Risk för oseriösa långivare: P2P-lånebranschen har mindre reglering än traditionella banker, vilket kan öppna dörren för oseriösa långivare. Du måste vara vaksam och noggrant undersöka P2P-låneplattformar, innan du ingår i något avtal.
 • Färre skydd och resurser: Till skillnad från traditionella banker kan P2P-lån sakna vissa skydd och resurser för låntagare. Det kan vara svårare att få stöd eller hjälp om det uppstår problem eller tvister under låneperioden.

Fördelar och nackdelar med P2P lån som investerare

Som med allt annat finns det både plus och minus med P2P lån ur en investeringssynpunkt. Här nedan fokuserar vi framförallt på dig som som vill låna ut pengar till privatpersoner:

Fördelar

 • Ingen personlig koppling: Du behöver inte ha en personlig relation till den som tar lånet, vilket kan vara fördelaktigt om du vill undvika emotionella eller komplicerade situationer.
 • Passiv inkomst: Det kan vara ett alternativ för att generera passiv inkomst genom räntan du får på dina utlånade pengar.
 • Enkelhet: Du behöver inte aktivt söka efter låntagare, då P2P-plattformen matchar dig med potentiella låntagare.

Nackdelar

 • Brist på personlig anslutning: Om ditt mål är att hjälpa privatpersoner kan det vara mer givande att själv söka upp dem och ha en direkt interaktion.
 • Risk för utebliven återbetalning: Det finns alltid en risk att låntagaren inte kan betala tillbaka lånet. Det är viktigt att vara medveten om denna risk, och diversifiera dina investeringar.

Vanliga frågor och svar om P2P-lån

Vill du veta mer om peer to peer lån har vi samlat vanligt ställda frågor och funderingar nedan. Vi ger dig även utförliga svar för att underlätta för dig som överväger dessa lån.

Är kraven högre eller lägre när det gäller P2P lån?

Jämfört med privatlån har P2P-lån vanligtvis lägre krav. De lägsta kraven finns dock fortfarande hos snabblån eller sms-lån. Dessa lån förknippas dock högre risk och extra kostnader.

Hur fungerar ett P2P lån?

P2P-lån är när privatpersoner lånar ut pengar direkt till andra privatpersoner genom en online-plattform. Låntagaren ansöker om ett lån, blir kreditvärderad och får erbjudanden från investerare på plattformen. Efter att låneavtalet är undertecknat sker finansieringen och lånet återbetalas enligt avtalet.

Finns det någon privatperson som lånar ut pengar?

Ja, det finns privatpersoner som lånar ut pengar genom P2P-lån på låneplattformar.

Kan man låna av privatpersoner med betalningsanmärkningar?

Oftast inte, men det kan gå att genomföra i vissa fall. Generellt sett är betalningsanmärkningar förknippade med förhöjd risk, något som P2P-investerare vanligtvis inte är villiga att ta.

Ingår det ränta för lån från privatpersoner?

Ja, precis som traditionella lån kan långivare på P2P-låneplattformar kräva ränta som en kompensation för att de lånar ut sina pengar. Räntesatsen kan variera beroende på flera faktorer, inklusive lånebeloppet, löptiden, låntagarens kreditvärdighet och marknadens efterfrågan.

Hur skriver man på ett kontrakt för ett P2P-lån?

På P2P-plattformar finns färdigskrivna lånekontrakt tillgängliga, vilket eliminerar behovet av att skapa ett eget kontrakt. Dessa standardkontrakt skyddar både låntagarens och långivarens intressen, och du skriver alltid på med ditt BankID.

Måste man vara förmögen för att investera i P2P lån?

Nej, det krävs inte att man är förmögen för att investera i P2P-lån. Många P2P-låneplattformar tillåter investeringar med låga belopp, vilket gör dem tillgängliga även för personer med mindre kapital.