Om att leva på existensminimum

Om att leva på existensminimum

Att leva på existensminimum är något som kan innebära en tuff ekonomisk period under viss tid. Det råder en hel del missförstånd och oklarheter kring vad existensminimum verkligen innebär och betyder. För att reda ut allt detta så har vi samlat all information som är värt att veta gällande existensminimum här hos oss. Vi rekommenderar dig som läsare att ta del av all vägledning som du kan få här på sidan, den är dessutom helt och hållet objektiv och gratis.

Vad är existensminimum?

Begreppet existensminimum används för att beskriva den summa pengar som en individ får att leva på var månad och där denna genomgår skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten. Ett existensminimum är vidare den minsta summa pengar som ett hushåll behöver för att klara sin existens, därav begreppet existensminimum.

Existensminimum är dock inget officiellt begrepp som används av Kronofogdemyndigheten utan detta används främst hos gemene man. I vår svenska lagstiftning och hos Kronofogdemyndigheten så används istället begreppet förbehållsbelopp.

Hur uppstår existensminimum?

Ett existensminimum uppstår alltid på grund av att man inte har betalat sina skulder i tid. Man hamnar självklart inte hos Kronofogdemyndigheten om man råkar vara sen med en räkning en månad utan det är en längre process som leder till detta.

Betalar man inte en räkning, oavsett belopp på denna, så kommer fordringsägaren (de som du har skulden till) att försöka driva in din skuld till dem. Detta kan man göra genom att först skicka dig en betalningspåminnelse, oftast så får du även flera betalningspåminnelser om inte betalning görs.

Betalar du ändå inte din skuld, trots upprepade betalningspåminnelser så kan fordringsägaren välja att låta ett inkassoföretag att driva in skulden åt dom. Även här så skickas en eller flera påminnelser ut. Med påminnelser från fordringsägare och inkassoföretag så tillkommer också dyra påminnelseavgifter utöver det ursprungliga skuldbeloppet.

Betalas fortsatt inte skulden så lämnar inkassoföretaget över uppgiften till att driva in skulden till Kronofogdemyndigheten.

Betalas fortsatt inte skulden så kommer Kronofogdemyndigheten att utfärda ett betalningsföreläggande och även besluta om utmätning. Om du har en stadigvarande inkomst från lönearbete (hit räknas även exempelvis sjukpenning, a-kassa och eventuella andra intäkter) så kommer en löneutmätning att göras. Det betyder att Kronofogdemyndigheten kommer att fördela din lön genom att ge dig ditt förbehållsbelopp och ge resterande del till fordringsägarna.

Om du genomgår skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten så förbinder du dig att leva på ett existensminimum i fem år eller tills att dina skulder är helt återbetalda till fordringsägarna.

Vad ska existensminimum räcka till?

Ett existensminimum ska räcka till hushållets allra nödvändigaste utgifter. Kronofogden beslutar om ett förbehållsbelopp men även om ett så kallat normalbelopp. Ett förbehållsbelopp ska täcka din kostnad för boende samt normalbeloppet. I ett normalbelopp så ingår så kallade allmänna levnadsomkostnader. Hit räknas kostnader för mat, kläder, försäkringar, hygienartiklar, kläder, försäkringar och övriga absolut nödvändiga utgifter.

Normalbeloppet bestäms alltid efter en förutbestämd mall. Denna beslutar den svenska riksdagen om varje år. Normalbeloppet påverkas heller inte av dina intäkter, din levnadsstandard eller på din typ av boende.

Delen av förbehållsbeloppet som även ska täcka kostnaden för boendet bestäms även efter den faktiska boendekostnaden. Om du skulle bo i en hyresrätt så innebär detta att det är den faktiska hyran som utgör själva boendekostnaden. Kostnaden för uppvärmning ingår även i själva boendekostnaden. En individuell prövning görs alltid av Kronofogden om du istället skulle ha en annan boendeform än hyresrätt.

Existensminimum i Sverige

Att leva på existensminimum i Sverige innebär utan tvekan betydligt begränsade ekonomiska möjligheter under 5 års tid. Att leva på existensminimum i Sverige är dock ändå skyddat under vårt lands trygghetssystem. Detta innebär att trots att detta är en väldigt tuff och tung period i ens liv så kommer du inte behöva svälta och du kommer att ha råd till livets mest nödvändiga.

Även om ett existensminimum i Sverige är ekonomiskt begränsande så är det ändå viktigt att komma ihåg att detta är framtaget för att du som privatperson också ska komma på fötter och även för att du ska få ordning på din ekonomi också på sikt.

Skuldsanering existensminimum, hur ansöker man?

Skuldsanering existensminimum är något som du ansöker om hos Kronofogdemyndigheten. Du kan antingen välja att ansöka själv via kronofogden.se eller få hjälp att ansöka genom en budget- och skuldrådgivare i din hemkommun. Väljer du att ansöka själv på Kronofogdemyndighetens webbplats så kan du göra detta genom:

  • Att ansöka via den digitala tjänsten på hemsidan. För att kunna använda denna tjänst så behöver du logga in med ditt Bank-ID eller ditt mobila Bank-ID.
  • Du kan också välja att använda blanketten ”Ansökan om skuldsanering” som du också finner på Kronofogdemyndighetens webbplats.

Är du själv i en situation där du behöver hjälp med att komma på fötter och få en stabil ekonomi? Kanske funderar du även på skuldsanering och existensminimum? Det finns alltid gratis hjälp och vägledning att gå genom din hemkommun. Kontakta din hemkommun och be att få tala med en budget- och skuldrådgivare.

Hur mycket är existensminimum och hur räknas detta ut?

Så, hur mycket är existensminimum egentligen? Det är din livssituation som avgör hur stort ditt förbehållsbelopp blir. Som vi redan har varit inne på så är förbehållsbeloppet= din boendekostnad + normalbeloppet, du kan läsa mera om vad som ingår i normalbeloppet tidigare i texten. Ditt normalbelopp kan även justeras nedåt om du skulle ha några intäkter från bidrag som exempelvis bostadsbidrag.

Skulle du ha intäkter från ett eller flera typer av bidrag så minskar också ditt normalbelopp med motsvarande summa pengar som du får i bidragsintäkter.

Hur mycket är existensminimum för 2020? Detta är normalbeloppet:

  • 5 002 kr om du är ensamstående vuxen.
  • 8 264 kr om du bor tillsammans med make/maka eller sambo.
  • 2 654 kr för barn till och med 6 års ålder.
  • 3 055 kr för barn som är 7 år eller äldre.

Eventuella kostnader och utgifter för läkemedel, läkarbesök, tandläkarbesök, glasögon, barnomsorg, resor till och från jobbet med mera kan du också få tillägg för. Har du extrakostnader likt en eller flera av dessa så kontakta alltid din handläggare på Kronofogdemyndigheten för att få hjälp hur du ska göra.

Undvik att gå ner i skuldgraven genom att läsa våra guider på om hur man ska samla sina lån samt kolla in våra lista med alla privatlån du kan ansöka om i Sverige.