Sparkonto

Ett sparkonto är ett konto på en bank, eller hos ett kreditbolag, som ger ränta på insatt kapital. I det fall man väljer ett sparkonto som har statlig insättningsgaranti innebär det att placeringen är helt säker. Pengarna kan inte minska i värde och inte heller förloras om banken/kreditbolaget skulle gå i konkurs.

Sparkonto innebär extra pengar

Många väljer att ha en ekonomisk buffert eller ett kortsiktigt sparande på ett sparkonto. Är det däremot ett långsiktigt sparande finns ofta andra alternativ som ger bättre avkastning. Men då måste man även vara beredd på att ta en något större risk.

Olika typer av sparkonton

Det är främst två saker som skiljer sparkonton åt och som även avgör vilken ränta som personen får. Det är om räntan är rörlig eller bunden samt om pengarna är säkra genom den statliga insättningsgarantin eller inte.

För att göra jämförelsen i texten nedan så tydlig som möjligt har enbart Ikano Bank och 4Spar valts att presenteras. Detta för att kunna visa skillnaden i räntesats på olika sparkonton inom samma kreditbolag.

Rörlig ränta

På ett sparkonto med rörlig ränta kan räntan förändras, både uppåt och nedåt, under den tid som pengarna sitter på kontot. Dessutom får kontoinnehavaren oftast sätta in pengar eller ta ut pengar hur många gånger som helst. Ett sådant sparkonto kan passa bra som buffertsparande då styrkan ligger i kontots flexibilitet.

De flesta konton med rörlig ränta har fria insättningar/uttag – men inte alla. En del har ett begränsat antal uttag per år vilket minskar flexibiliteten, men ökar räntan något. Det kan även finnas krav på att en viss summa måste sättas in för att den högre räntan ska gå att få.

Fördelar & nackdelar med rörlig ränta

Nackdelen med rörlig ränta är att den nästan alltid är lägre vad som går att få om pengarna binds över en tidsperiod (bunden ränta).

Exempel: Ikano Bank erbjöd 2016 en rörlig ränta på 0,20%. Dessutom hade de ett konto med en rörlig ränta på 0,35% men då krävdes det minst 100.000kr på kontot och max 4 uttag fick göras varje år.

Bunden ränta

Genom att binda kapitalet under en viss tid går det att få en fast ränta under den perioden. Detta kallas för att räntan är bunden. Det är vanligt att kapitalet kan bindas på mellan 3 månader och upp till 5 år. Hur långa bindningstider som de olika bolagen erbjuder varierar däremot relativt mycket.

Den stora fördelen med bunden ränta är att en högre räntenivå går att få i jämförelse mot rörlig ränta. Ju längre tid som pengarna binds desto högre ränta erbjuds.

Vilka fördelar har bunden ränta?

Denna sparform passar för de som inte behöver komma åt pengarna under ett par månader eller par år. Att binda sparpengarna kan även vara en fördel för de som vill sätta undan pengar till något speciellt i framtiden och inte ge sig möjligheten att använda de till annat innan dess.

Dessa sparkonton kallas även för fasträntekonto vilket tydligt speglar att räntan är lika över hela tidsperioden. Insättning går enbart göra en gång till detta konto. Därefter är pengarna låsta under bindningstiden.

Det som skiljer fasträntekonton åt är regler kring uttag i förtid. Det finns här tre alternativ. Ibland går det att göra ett/två kostnadsfria uttag per år. Det är däremot vanligare att uttag enbart får ske mot att en viss avgift betalas, ex 1% av uttaget belopp men minst 100kr. Ett tredje alternativ är att pengarna inte alls får tas ut i förtid alls.

Exempel: Ikano Bank erbjöd följande räntor år 2016, 1 år – 0,70%, 2 år – 0,90%, 3år – 1%.

Statlig insättningsgaranti

Sparkonto i SverigeDen punkt som tydligast avgör räntenivån på ett sparkonto är om kontot omfattas av statlig insättningsgaranti eller inte. (Läs mer om insättningsgarantin nedan)

Genom att välja ett konto utan denna garanti går det att få en ränta som är flera gånger högre än på ett konto som har garantin. Som nämnts i inledningen är sparkonto det säkraste sättet att spara pengar men detta gäller alltså enbart om kontot omfattas av statlig insättningsgaranti. Utan garantin tas en något högre risk – men räntan är betydligt högre. Hos bolag som erbjuder dessa sparkonton får maximalt 50.000kr placeras per bolag. Det är alltså möjligt att öppna flera sparkonton hos ex. 4Spar men den sammanlagda summan per person får inte överstiga denna summa.

Stora skillnader mellan olika sparkonton

Förutom att dessa konton inte har statlig insättningsgaranti och att räntan är betydligt högre skiljer de sig inte märkbart mot andra sparkonton. Det går att få högre ränta om bunden ränta väljs före rörlig ränta. Dessutom ges högre ränta ju längre tid som pengarna binds. På vissa konton går det att göra förtidsuttag trots bunden ränta medan andra konton inte har den möjligheten.

Exempel: 4Spar Rörlig ränta – 6,5%, 3månader- 7,1%, 6mån – 7,6%, 1år – 8%, 2 år – 9,1%, 3 år – 10%

Om Statlig insättningsgaranti

Om ett sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin garanterat staten (Riksgälden) att det sparade kapitalet, samt intjänad ränta, betalas ut även om kreditbolaget skulle gå i konkurs. I detta fall är det Riksgälden som betalar ut det sparade kapitalet upp till 950.000kr per institut. Man bör alltså inte ha mer än 950.000kr på ett sparkonto hos en bank eftersom den överstigande summan inte säkras av garantin.

Sparkonton som ej omfattas av garantin

Om ett sparkonto inte omfattas av den statliga insättningsgarantin kan alltså pengarna förloras om kreditbolaget försätts i konkurs. Därmed är det viktigt att se över kreditbolagets historia och stabilitet innan pengarna placeras där. Välj företag som funnits länge på marknaden och som överlag har gott rykte.