4Spar

  • Avkastning
  • Villkor
  • Ansökningsprocess
  • Kundtjänst
  • Rykte: Mycket bra

4spar sparkonto

Inlåningsföretaget 4Spar marknadsför sig ibland med ”Sveriges högsta sparränta” och det är också vad de erbjuder. Med en sparränta på upp till 10% per år har de kunnat erbjuda högsta sparräntan i Sverige under ett flertal år.
Oavsett om man väljer ett konto med fria uttag eller om bindningstid väljs så ges en ränta som är betydligt högre än hos bankerna. Det beror på att risken är högre då dessa sparkonton inte har insättningsgaranti. Till skillnad mot många liknande sparkonton så går det inte heller att ta ut pengar från ett konto med bindningstid i förtid (inte ens mot avgift).
Ett sparande hos 4Spar kan ses som ett komplement till annat sparande. Att däremot placera hela sitt sparande hos dem kan anses vara riskfyllt.

  • 08 – 408 382 99

Sparkonton

Hos 4Spar går det att välja mellan att spara pengar på ett sparkonto utan bindningstid eller att binda dem under 3mån, 6mån, 1år, 2år alternativ 3år. Fördelen med att välja bindningstid är att det då går att få en högre ränta. Däremot går det inte att sätta in mer pengar i efterhand, eller ta ut pengarna i förtid, på ett sparkonto med bindningstid.
År 2017 gavs 6,5% i ränta på kontot utan bindningstid. Bäst ränta (10%) gavs om man valde att binda pengarna i tre år.

Viktiga villkor

4Spar bedriver inlåningsverksamhet och är registrerad hos Finansinspektionen. Det är däremot viktigt att veta att dessa sparkonton inte har statlig insättningsgaranti. Om 4Spar exempelvis skulle gå i konkurs finns risk att de medel som är insatta på deras konton används för att lösa skulder. I detta fall kan alltså de sparande medlen gå förlorade.
Det är en högre risk att spara på dessa sparkonton. Men samtidigt ger de en betydligt högre ränta som kompensation för den högre risken.

Att tänka på

När en insättning sker till sparkontot utan bindningstid måste summan alltid vara på minst 1000kr. Det går alltså inte att sätta in lägre summor. Vid insättning till konton med bindningstid är lägsta summa som går att sätta in 10 000 kr. I detta fall går det sen inte att sätta in mer pengar. Däremot går det att öppna flera konton hos 4Spar för att sprida sparandet.
Uttag kan aldrig göras i förväg på konton med bindningstid. Sätt därför aldrig in mer pengar än du är säker på att du klarar dig utan under denna period.

Mer information om 4Spar

4Spar presenterar sin verksamhet med att de ”erbjuder marknadens i särklass mest attraktiva sparform”. Det stämmer väl om man utgår från den räntesats som erbjuds. Företaget har länge erbjudit den bästa sparräntan som går att få i Sverige. Detta både med sitt rörliga konto och med de konton som har bindningstid.
Orsaken att inlåningsföretaget kan ge så hög ränta är att kapitalet som sätts på deras sparkonton inte omfattas av statlig insättningsgaranti. Det finns alltså en viss risk att man som sparare förlorar sitt kapital. För att kompensera den högre risken ges en högre ränta.
Är du minst 18 år och har tillgång till Bank ID/E-legitimation kan du öppna ett eller flera sparkonton hos 4Spar. Registrering sker på hemsidan och identifiering sker med exempelvis Bank-ID. Därefter skickas en länk ut i ett mail som bekräftar ansökan och visar hur man går vidare för att sätta in pengar på kontot. Det kan ta 1-3 bankdagar innan insatta medel syns på kontot hos 4Spar. Lika lång tid tar uttag.
4Spar AB ingår i 4Finance Group och inlåningsverksamheten bedrivs uteslutande för att finansiera denna koncerns expansion. Inom 4Finace Group finns exempelvis varumärken som Onea och Vivus.

Tips till sparare

Den totala summan som får sparas hos 4Spar är 50 000kr. Även om man har flera sparkonton så får det maximalt vara 50 000 kr på dessa tillsammans. Skulle det av någon anledning finnas mer än denna summa kommer överskjutande belopp automatiskt betalas ut till ett föranmält konto.
Denna gräns finns även hos andra företag som bedriver liknande inlåningsverksamhet. En person som vill spara större summor till dessa räntenivåer får därmed placera 50 000 kr hos varje företag. Ett annat företag som erbjuder liknande tjänst är ViaSpar.
En punkt som särskiljer 4Spar mot andra inlåningsföretag är regeln gällande uttag i förtid på konton med bindningstid. Hos de flesta andra aktörerna inom denna bransch så går det att ta ut pengar från bundna sparkonton mot en viss avgift. Det går däremot inte hos 4Spar. Pengarna är därmed helt bundna under hela bindningstiden.
Kom ihåg att dessa sparkonton innebär en viss risk. Detta eftersom kontona inte omfattas av insättningsgarantin. De som placerar pengar på dessa konton bör därför inte placera hela sitt sparande i denna sparform. Oavsett sparformer är det viktigt att sprida riskerna.