Kreditbörsen

Kreditbörsen erbjuder företagslån både till nystartade mindre företag och till lite större och mer etablerade företag. Så länge som det är en aktiebolag eller enskilda firma kan ansökan skickas in och i de flesta fall godkänns ansökningarna förutsatt att de grundläggande kraven är uppfyllda. Någon personlig borgen krävs i regel inte. Det som främst kännetecknar Kreditbörsen är att det är ett Peer-to-Buisness lån. Det betyder att det är privatpersoner och företag som investerar i dessa lån.

För de som tecknar lånet skiljer det sig däremot inte mot att teckna något annat företagslån. De tydligaste fördelarna med Kreditbörsen är att de erbjuder ränta från 8%, att svar på ansökan sker mycket snabbt och att personlig borgen i regel inte krävs. Ett enkelt företagslån utifrån flera faktorer. Se nedan för mer info om Kreditbörsen

Lånebelopp

  • 08-559 21 058

Kreditbörsen låter företag ansöka om lån på från 30 000 kr upp till 250 000 kr. I låneansökan anges även under hur lång tid man önskar återbetala lånet. Detta med minsta amorteringstid på 1 månad och längsta amorteringstid på 36 månader. Företagaren väljer sedan vilket datum varje månad som fakturan ska skickas ut och därefter har man 10 dagar på sig att betala den. Önskas lånet återbetalas i förtid kan detta ske utan att det kostar något extra.

Viktiga villkor

Kreditbörsen erbjuder låneformen som ofta benämns som Peer-to-Business. Det är därmed privatpersoner och företag som investerar i lån och indirekt är det från dessa som företagaren lånar pengar. Men då Kreditbörsen administrerar och fakturerar alla lån gör det ingen skillnad för låntagaren. Företaget ansöker om lån och får en individuell ränta (från 8%). Om räntenivån upplevs acceptabel tecknas lånet och amortering sker precis som på vilket annat företagslån.

Att tänka på

När en ansökan skickas in genomför Kreditbörsen en kreditprövning och avgör vilken räntesats som ska erbjudas. Om företagaren kan få lån till den lägsta räntesatsen (8%) betalas pengarna ut direkt. Erbjuder Kreditbörsen en högre ränta erbjuds istället ett låneförslag som låntagaren får ta ställning till. En ansökan kan alltså vara bindande på så visa att lånet betalas ut direkt. Utöver den ränta som ges tillkommer en administrativ avgift på 100kr varje månad. Några andra avgifter som exempelvis uppläggningsavgift eller aviavgift uppkommer inte.

Mer information om Kreditbörsen

Kreditbörsen påbörjade sin låneverksamhet 2016 och har som målsättning att ”skapa bättre villkor både för låntagare och långivare”. Detta sker via en plattform (dess hemsida) där behovet av lån hos låntagare matchas ihop med privatpersoner och företag som vill investera i lån. Även om det inte är Kreditbörsen som lånar ut pengarna så sköter företaget all administration kring lånen. Detta med bland annat kreditprövning, räntesättning och fakturering. Det är även Kreditbörsen som skickar ut påminnelser och, vid obetalda skulder, lämnar över ärendet till Kronofogden.

Total anonymitet gäller därmed mellan låntagare och långivare. Till skillnad mot vissa andra Peer-to-Buisness lån på den svenska lånemarknaden går både låneansökan, kreditprövning och utbetalning av pengar mycket fort. Andra fördelar är att de både välkomnar aktiebolag och enskilda firmor. I regel krävs inte heller någon personlig borgen för lånet. Det är däremot något man kan välja för att öka chansen att få lånet beviljat.

Tips för att få låna

För att få önskat lånebelopp krävs det att företaget skött eventuella tidigare lån hos Kreditbörsen, att företaget inte har betalningsanmärkning samt att kreditbedömningen visar att företaget har betalningsutrymme för lånet. Dessutom kan lånet nekas om personen bakom företaget har betalningsanmärkningar. Finns betalningsanmärkning behöver man vänta till dessa inte längre är aktiva. Personlig borgen krävs inte i regel för att få ett lån hos Kreditbörsen. I vissa fall kan de däremot kräva detta. Det går även att själv ange att man vill ge personlig borgen.

Detta just för att öka chansen att få lånet beviljat då säkerheten ökar betydligt. Är det en enskild firma som ansöker om lån innebär det per automatik personlig borgen. De flesta låneansökningar godkänns men det är inte alltid som begärd summa lånas ut. Kreditbörsen kan alltså bevilja låneansökan men till en lägre summan än vad ansökan gäller på. Orsakerna till att lånet nekas är då framförallt att man inte uppfyllt de grundläggande kraven (se ovan).