Problem att betala dina lån?

Fakturan har kommit på lånet och betalningen ska ske om 5 dagar. Men pengarna på privatkontot matchar inte alls beloppet på fakturan. Vad är lösningen? För allt för många är lösningen att ta ett annat lån för att täcka betalningen på det första lånet. Oftast är det helt fel väg att gå.

Ta ett lån för att lösa andra lån

Kortsiktigt kan det upplevas som en bra lösning att ta ett nytt lån om man inte klarar av att betala det första. Därmed flyttas skulden över till ett nytt kreditbolag och man får oftast minst en månad på sig innan nästa avi kommer med posten. Därmed har det nya lånet skapat utrymme för att få ihop pengarna åtminstone en månad.

Men att låna pengar snabbt för att lösa lån är inte rätt väg att gå i detta fall. Att gå den vägen betyder enbart att skulden ökar snabbare än nödvändigt. De allra flesta har inte heller möjlighet att få ihop pengarna på en månad och då är problemet ännu större.

Om du får problem att betala

Om du får problem med att betala din låneskuld är första steget att kontakta långivaren och berätta hur situationen är. Det är oftast inte svårt att få igenom en lösning på problemet. De kan exempelvis erbjuda en helt betalningsfri månad så man får på sig lite tid att få ihop pengarna.

En annan lösning är en ny amorteringstid som gör att summan som ska betalas varje månad är lägre. Detta gör visserligen att den totala räntekostnaden blir högre men huvudsaken är ändå att man klarar av att betala månadsavgiften på lånet. I annat fall är risken att skulden går vidare till Inkasso och Kronofogden vilket skapar ännu högre kostnader.

Är det då aldrig rätt att låna pengar för att betala lån? Jo, det finns ett tillfälle då denna väg är helt rätt och att låna pengar innebär att man i det långa loppet faktiskt sparar pengar.

Lösa dyra lån och krediter

Baka ihop dina lån

Ett så kallat ihopbakningslån är ett lån som tas för att betala av många små krediter som bakas ihop till ett enda lån. Småkrediter som sms-lån, mindre konsumtionslån och kreditkortsräkningar har ofta hög räntesats. Ett sms-lån har inte sällan en ränta på hela 10-15% per månad. Mindre konsumtionslån (som tas via butiker) har en årsränta på 15-25% och kreditkortet har ungefär en årsränta på 15-20%.

Istället för att ha många småmål med vardera höga räntor och avgifter är det bättre att ha ett större privatlån. Med större summa kan bankerna ge lägre ränta och av de låneformer som finns (utan säkerhet) har privatlån överlägset lägst ränta.

Genom att ”baka ihop” d.v.s. låna pengar för att lösa mindre lån skapar man en betydlig lägre räntekostnad som därmed skapas en bättre ekonomi i längden. I detta fall handlar alltså lånandet om att skapa en bättre totalkostnad för lånet. I så fall är låna pengar för att lösa ett lån absolut en rekommendation. Swedbank och Nordea och två av Sveriges och Skandinaviens största banker som tillhandahåller privatlån.

Sker däremot lånandet enbart genom att ett likartat lån tecknas skapas det en situation där ”snöbollen” bara blir större och mer svår att hantera i längden.

Tagged on: