Sveriges låga styrränta och påverkan på snabblån

Den negativa styrräntan har dominerat i Sverige sedan ett och ett halvt år tillbaka. Man kan tycka att en låg ränta inte låter särskilt dumt men risken att hamna i djupa skulddalar ökar. En minusränta innebär med enkla ord att insättningar av pengar kostar. Räntan blev för första gången negativ i början av 2015 då Riksbanken tog ett beslut om en reporänta som då låg på minus 0,1 procent. Idag har den sjunkit till hela minus 0,5 procent.

Varför minusränta?

Tanken är att få liv i landets ekonomi eftersom en låg ränta tillåter konsumtion bland invånarna i större utsträckning. Hur många skulle egentligen ha råd att låna pengar, till exempel till sin bostad, om räntan låg på 10 procent? Att låna pengar blir alltså billigt med en negativ ränta. Dock har denna strategi ännu inte nått sin önskade effekt.

Orsaken till detta är att en stor del av den svenska ekonomin, närmare 30 procent, är beroende av exporten till övriga länder. Eftersom världskonjunkturen ännu inte har återhämtat sig efter nedgången har svenska företag inte kunnat öka produktionen och därav inte heller sin personalstyrka. En minskad efterfrågan leder med andra ord till minskade bolagsvinster.

Finns det åtgärder?

Många större banker höjer sina avgifter i ett försök att matcha den låga räntan. Banken har även infört begränsningar, så som högre kontantinsatskrav och amorteringskrav på bolån, med syfte att minska sina kostnader. Många väljer då istället att låna pengar privat eller att ta blancolån.

Dock finns det inte många andra åtgärder att ta till om inte den globala konjunkturen återigen sätts i rullning. Riksbanken testade en artificiell inflation, då man med flit höll ner värdet på den svenska kronan i förhållande till dollarn och euron. Denna strategi uppfyllde inte sitt syfte och övergavs. Ekonomerna förutspår inga större förändringar när det gäller räntelöftet inom den snaraste framtiden.

Påverkas snabblånen av en låg reporänta?

I det stora hela påverkas inte långivare inom smslån & snabblån av den låga styrräntan. Många bolag som bedriver utlåningsverksamhet har inget samarbete med Riksbanken, som övriga banker oftast har. Det blir alltså ingen direkt påverkan av minusräntan. Om vissa utlåningsbolag däremot lånar av en bank vars räntor har sänkts på grund av den negativa styrräntan så kan de påverkas sekundärt.

Dessutom kvarstår faktumet att så länge det finns människor som vill låna pengar till ett högre pris så kommer inte räntan sänkas. Efterfrågan styr priset som med vilken annan vara som helst. En styrränta som är negativ eller positiv har därmed ingen större betydelse för bolagen.

Man kan dock lägga märke till att en del långivare har rea på sina snabblån. I denna listan, kan vi se att det finns många utlåningsföretag som till och med erbjuder räntefria smslån. Enligt tabellen så erbjuder snabblånsgiganten Ferratum räntefria snabblån upp till större belopp på 15 000 SEK. Många andra långivare har också hakat på den svängen med att erbjuda mindre belopp helt räntefritt.

Detta koncept är något som utvecklats senare åren och den låga styrräntan kan ha en roll att spela i detta.